Přátelé
svobodného
Ruska
Středa 22. května. Svátek má Vladimír.

O nás

Přátelé svobodného Ruska

  • Fungují od února 2021 v rámci České republiky i na mezinárodní scéně,
  • Sdružují více než dvě desítky českých politiků, organizací neziskového sektoru a akademiků,
  • Věří v myšlenku budoucího svobodného a demokratického Ruska bez Putina,
  • Odsuzují Putinovu a Lukašenkovu stále probíhající válku proti Ukrajině, kterou soustavně podporují,
  • Věnují se komunikaci a advokacii ve veřejném prostoru i vůči českým a mezinárodním institucím,
  • Zabývají se praktickou pomocí obětem represí z Ukrajiny, Ruska i Běloruska,
  • Pokračují ve své práci navzdory současné ruské válce proti Ukrajině.

Přátelé svobodného Ruska fungují od února 2021 jako neformální platforma, která věří myšlence svobodného a demokratického Ruska, podporuje ruskou občanskou společnost a udržuje kontakty s demokraticky smýšlejícími a svobodně uvažujícími ruskými občany. Funguje na půdorysu obou komor Parlamentu České republiky ve spolupráci s českou občanskou společností, akademickou obcí a dalšími zainteresovanými společenskými skupinami. Podobné skupiny existují i jinde ve světě, jako v případě Přátel evropského Ruska, kteří fungují v rámci Evropského parlamentu společně s dalšími relevantními aktéry v Bruselu.

Cílem naší iniciativy je nejen lépe a častěji informovat českou společnosti o dění v Rusku a přispět tak k obohacení veřejné debaty o reálie ze současného Ruska, ale také podporovat a vyjadřovat solidaritu nezávislé a často vůči režimu kritické části ruské společnosti. V té jsou zastoupeny nejen mnohé ruské neziskové organizace, bojovníci za lidská práva, nezávislá média, ale i část akademické obce a dalších společenských skupin. Právě jejich pohled v české diskuzi o Rusku často chybí, což mnohdy naše chápání dnešní ruské společnosti redukuje na současný Putinův režim, který však dlouhodobě potírá základní demokratické standardy a lidská práva a angažuje se v agresivní zahraniční politice vůči Západu i svým sousedům, včetně Ukrajiny, Gruzie, Moldavska a dalších. Platforma aktivně rozvíjí kontakty a komunikaci s demokraticky smýšlejícími představiteli ruské společnosti a zároveň slouží k posilování odolnosti vůči negativním vlivům šířícím se z Ruské federace směrem na Západ a do ČR. Cílem je představit pozitivní stránky a reálný potenciál dnešního Ruska, který je bezpochyby veliký, ovšem kvůli agresivitě současného režimu zůstává skrytý a do značné míry paralyzovaný.

V rámci této platformy od počátku jejího fungování probíhají diskuze a události s českými poslanci a senátory, ale také zástupci neziskového sektoru a zainteresovanou veřejnosti, kteří mají zájem se ve prospěch ruských domácích hráčů angažovat, zapojovat se do akcí mezinárodní solidarity či jinak vystupovat v duchu podpory svobodného myšlení, lidských práv a demokracie v Rusku. Prakticky to znamená být zapojen do společné komunikační sítě k odběru informací o dění v Rusku, ale také dostávat pozvánky na akce solidarity či výměny s partnery na ruské straně, včetně občanské společnosti, médií či ruské opozice. Více informací o našich aktivitách se dozvíte v sekci NAŠE PRÁCE zde.