Naše práce

Otevřený dopis ministru vnitra, ministru zahraničních věcí, ministru školství mládeže a tělovýchovy a ministryni pro vědu výzkum a inovace

Vážený pane místopředsedo vlády, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, níže podepsaní a níže podepsané, členky a členové Učené společnosti České republiky, zástupkyně a zástupci vědecké a pedagogické komunity, českých univerzit a vědeckých ústavů, a také představitelky a představitelé platformy Přátelé svobodného Ruska, která funguje na půdorysu obou komor Parlamentu České republiky ve spolupráci s […]

Prohlášení ke druhému výročí plnohodnotné ruské agrese proti Ukrajině a vývoji v Rusku

My, níže podepsaní, tímto veřejným prohlášením znovu vyjadřujeme svou solidaritu s Ukrajinou a jejím lidem, který už téměř dva roky vzdoruje neslýchané ruské vojenské agresi na celém svém území. V tomto roce zároveň uplyne deset let od počátku současného ruského útoku na ukrajinskou státnost a územní integritu: obsazení Krymu neoznačenými vojáky Ruské federace, jeho následné anexe a […]

Statement of the Czech Friends of Free Russia on the Russian “elections” on the occupied territories of Ukraine and beyond

All organisers and participants must be subject of EU sanctions against Russia On 15 June 2023, the Russian Central Election Commission announced its plan to hold extraordinary “elections” to the “legislative bodies” on the temporarily occupied territories of Ukraine in September 2023. While the main “Election” Day should be held only on 10 September 2023, […]

Přátelé svobodného Ruska uskutečnili další setkání s Free Russia Foundation

V pátek, 9. 12. 2022, proběhlo další setkání skupiny Přátel svobodného Ruska, tentokrát za účasti hosta z naší spřátelené organizace Free Russia Foundation (FRF), která se podporou tzv. druhého Ruska dlouhodobě zabývá. Za FRF na semináři věnovanému budoucí evropské strategii a přístupu EU vůči Ruské federaci Vladimir Milov, její vice-prezident pro mezinárodní advokacii. Společně s […]

Přátelé svobodného Ruska vyzývají Kreml k propuštění ruských politických vězňů!

Členové naší platformy v minulých dnech sbírali podpisy českých politiků, aby vyzvali Kreml k propuštění ruských politických vězňů, včetně Vladimira Kara-Murzy, Alexeje Navalného, Ilji Jašina nebo protiválečného aktivistu a bývalého starostu Jekatěrinburgu Evgenije Rojzmana. Tato podpisová akce na jejich podporu bude dnes předána manželce Vladimira Kara-Murzy, Evgenii, která se zúčastní námi podpořené akce „The Future […]

S Přáteli svobodného Ruska pokračujeme v advokacii ve prospěch mladých lidí z Ruska a Běloruska

Mnoho mladých lidí, kteří jsou i v konkrétních případech, i statisticky mnohem více kritičtí vůči Putinově válce proti Ukrajině, bylo touto otřesnou válkou připraveno o další možnosti jejich rozvoje, včetně kontaktů se západními společnostmi.

Bitva o zachování Česka jako přívětivé země pro běloruské a ruské mladé lidi pokračuje

S Přátelé svobodného Ruska pokračujeme v naší advokacii za přístup do České republiky pro mladélidi z obou autoritářských zemí. Naší pozicí je, že musíme pečlivě balancovat mezi bezpečnostními riziky a otevřeností a jistouštědrostí, kterou musí český stát mladým lidem z Ruska a Běloruska prokazovat. Jen pokud budeme pracovat s tou částí společnosti, která se přirozeně […]

Kongres ruských demokratů Free Russians Network

S Přáteli svobodného Ruska jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit právě probíhající kongres ruských demokratů Free Russians Network, která představuje novou příležitost pro organizaci a podchycení nové vlny aktivismu.

Vítáme vznik platformy Přátel svobodného Běloruska

Je nám velkou ctí, že naše iniciativa inspiruje další podobné parlamentní spolky a iniciativy, především nově vzniklou platformu Přátel Svobodného Běloruska, jejíž místo si Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky určitě zaslouží! Musíme přemýšlet nad rámec současného dění v Bělorusku a Rusku a dívat se i za horizont běloruského diktátora Lukašenka a jeho ruského protějška Vladimira […]

Přátelé svobodného Ruska se sešli s Ministrem pro evropské záležitosti panem Mikulášem Bekem

Včera jsme s Přátelé svobodného Ruska realizovali další setkání s českými ministry, tentokrát s ministrem Mikuláš Bek. Probírali jsme agendu nadcházejícího českého předsednictví EU, ale také podpory pro ruské demokraty a občanské aktivisty. Děkujeme všem za účast a příspěvky na téma a zejména Marek Hilšer za milé pozvání do Senát Parlamentu ČR. Odkaz zde.