Přátelé
svobodného
Ruska
Pondělí 15. července. Svátek má Luboš.

Prohlášení Přátel svobodného Ruska k odhalení ruského špiona spolupracujícího, mimo jiné, s ÚMV

Aktuality 20.06.2024 | 19:24

Se znepokojením jsme se dozvěděli o odhalení Viacheslava Morozova, akademika působícího
na Univerzitě v Tartu a také v redakční radě časopisu ÚMV, jako dlouholetého špiona ruské vojenské rozvědky GRU. Tento incident je dalším důkazem nebezpečných praktik, které Putinův režim používá k infiltraci a manipulaci mezinárodních a akademických institucí.

Chtěli bychom vyjádřit naši solidaritu a podporu českému ministerstvu zahraničních věcí a Ústavu mezinárodních vztahů, které byly tímto incidentem ovlivněny. Jsme přesvědčeni, že vina neleží na jejich straně, a oceňujeme jejich dosavadní spolupráci v rámci našich společných snah o prosazování demokratických hodnot a bezpečnosti ve světě.

Tento případ je připomínkou toho, že musíme být neustále ostražití vůči pokusům o infiltraci
a podvratnou činnost ze strany autoritářských režimů. Přátelé svobodného Ruska budou i nadále usilovat o transparentnost, bezpečnost a ochranu demokratických hodnot ve všech našich aktivitách.

Děkujeme všem našim partnerům za jejich úsilí a odhodlání v této složité době.

Přátelé svobodného Ruska