Přátelé
svobodného
Ruska
Čtvrtek 20. června. Svátek má Alois.

Projev Ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského k Přátelům svobodného Ruska

AktualityNaše práce 19.01.2022 | 10:41

PROJEV MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ Jan Lipavský – ministr zahraničí ČR BĚHEM PONDĚLNÍHO SETKÁNÍ PLATFORMY PŘÁTEL SVOBODNÉHO RUSKA

„Níže naleznete projev, který ministr Lipavský přednesl 17. ledna na setkání Přátel svobodného Ruska na půdě Senátu ČR.

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi na úvod poděkovat organizátorům tohoto setkání za pozvání a za možnost zde vystoupit s úvodním projevem. Chtěl bych v této souvislosti ocenit jak pana senátora Marka Hilšera, tak Asociaci pro mezinárodní otázky za jejich dlouhodobou aktivitu a pozornost, kterou věnují obraně lidských práv v Rusku a podpoře tamější občanské společnosti.

Z posledního vývoje v Rusku je, bohužel, zřejmé, že ruští občané, kteří se zasazují o svobodu, demokracii a dodržování lidských práv, potřebují dnes naši podporu snad nejvíce od rozpadu Sovětského svazu před třiceti lety.

Aktuální dění kolem zákazu nevládní organizace Memorial, která se věnuje dokumentaci a připomínání politických represí spáchaných sovětským režimem a ochraně lidských práv v současném Rusku, je varovným signálem. Svědčí o tom, že ruský režim je připraven pomocí legislativy o tzv. „zahraničních agentech“ a dalších nástrojů i nadále stupňovat tlak na ruskou občanskou společnost a nezávislá média. Jeho cílem je donutit ruské nevládní organizace k ukončení činnosti a jejich představitele a podporovatele k emigraci ze země. Ruský stát cílí i na ty, kteří ruskou občanskou společnost podporují. Výmluvnou ilustrací je zařazení několika českých nevládních organizací na seznam nežádoucích organizací a faktický zákaz jejich působení v Rusku.

Je naší morální povinností – coby demokratického státu – pokračovat v podpoře ruských demokratických aktivistů a nezávislých novinářů. Vzhledem ke zhoršujícím se podmínkám musíme tuto pomoc navýšit a posílit. Mohu Vás ujistit, že Česká republika patří v rámci Evropské unie ke skupině států, které dlouhodobě aktivně nastolují téma navýšení účinné podpory ruské občanské společnosti ze strany sedmadvacítky. V této souvislosti jsme spolu s podobně smýšlejícími zeměmi předložili evropským institucím návrh řady konkrétních opatření a budeme usilovat o to, aby byla v nejbližší době na evropské úrovni přijata. Jsem rád, že Vás mohu zároveň ubezpečit, že na individuální úrovni již ČR poskytuje praktickou vízovou pomoc pronásledovaným ruským občanům.

Ohlédneme-li se zpět na naší historii, máme na co navazovat. V minulém roce uplynulo 100 let od okamžiku, kdy prezident T. G. Masaryk zahájil Ruskou pomocnou akci pro tehdejší emigranty ze sovětského Ruska. Byla to svým rozsahem bezprecedentní humanitární akce, která umožnila tisícům občanů Ruska život ve svobodných podmínkách. Můžeme být na tento počin našich předchůdců právem hrdí. Pokud to situace umožní, připomeneme si tuto akci letos na MZV konferencí, která se, bohužel, nemohla konat loni ve výročním roce. Je dobře, že na Ruskou pomocnou akci odkazuje svým názvem i jedno z témat našeho dnešního setkání.

Vážené dámy, vážení pánové,

těším se na Vaše příspěvky a následující diskusi a věřím, že z ní vzejdou náměty, jak může Česká republika účinně pomoci demokraticky smýšlejícím ruským občanům a ruské občanské společnosti jako celku v jejich současné nelehké situaci.

Děkuji Vám za pozornost.“

Via Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs Marek Hilšer Senát Parlamentu ČR

Odkaz zde.