Přátelé
svobodného
Ruska
Čtvrtek 20. června. Svátek má Alois.

Konference Ruská demokratická diaspora a dialog s Evropou

AktualityNaše práce 08.12.2021 | 10:47

“V úterý 7.12.2021 proběhla na půdě Senátu ČR pod záštitou senátora Marka Hilšera mezinárodní konference s názvem Ruská demokratická diaspora a dialog s Evropou. Úvodní slovo pronesli senátor Hilšer (klub Starostů) a poslankyně Helena Langšádlová (TOP09), oba zakládající členové platformy Přátelé svobodného Ruska.

Konference připomněla sté výročí Masarykovy ruské pomocné akce a nastínila historickou paralelu mezi tehdejší a dnešní situací ruské emigrace. Tématem příspěvku Jevgenie Číhalové, zástupkyně ruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny, byla imigrace z Ruska do Československa bezprostředně po vzniku nové republiky. Marek Příhoda z Ústavu východoevropských studií FF UK hovořil o ruské studentské emigraci v České republice. Mladí lidé přijíždí z Ruska za studiem často proto, že se za své názory a postoje obávají doma stíhání. Je patrné, že mohutná vlna studentské emigrace začala po potlačení demokratických protestů v letech 2011-2012.

Konference nabídla také pohled na diasporu ruského opozičního politika Dmitrije Gudkova. „Nyní začala nová vlna emigrace. Ze země odjíždí lidé, kteří jsou schopni zabývat se politickou činností – aktivisté, novináři, lidé, kteří umí oživit život diaspor. Je důležité tyto lidi udržet, aby se neuzavřeli jen do svých osobních životů. Jsou to úspěšní profesionálové. Je pro nás důležité, aby mohli pracovat v médiích a podílet se na chodu nevládních organizací.“

Spolupracovník Karlovy univerzity, filosof a politolog Alexandr Morozov přítomným shrnul diskuse jedenáctého Fóra svobodného Ruska, které v minulých dnech proběhlo ve Vilniusu. Konkrétně hovořil o zásadním rozhodnutí založit v Evropě ruskou univerzitu.

Jeden z organizátorů konference, ředitel pražského festivalu současné ruské kultury a lidských práv KULTURUS Anton Litvin představil myšlenku otevření nového ruského centra v Praze. Na rozdíl od Ruského střediska vědy a kultury při Velvyslanectví Ruské federace by nové centrum sloužilo jako místo pro prezentaci neputinského Ruska.

Nové centrum by mělo být místem činorodé aktivity, akcí spjatých s aktuálními tématy a současnou kulturou, místem možností diskuse o ruské kultuře, historii, či rusko-českých vztazích. Místo by zde našla stálá umělecké expozice. Jedním z cílů centra je ukázat Čechům nové, zajímavé současné Rusko, které se snaží vyrovnat se svou nelehkou historií a váží si historie, kultury a demokratického vývoje v České republice.

Myšlenku nového centra podpořili všichni účastníci konference. Za aktuální a podstatný pro dialog ruské demokratické diaspory s českou společností považuje vznik obdobného centra také senátor Hilšer.”

Odkaz zde.

Via Anton Litvin @Александр Морозов