Přátelé
svobodného
Ruska
Čtvrtek 20. června. Svátek má Alois.

Pozvánka na veřejnou diskuzi o historické paměti příští týden

Aktuality 01.11.2021 | 11:17

Zveme vás na debatu Dějiny jako zbraň: Rusko, Česko, Polsko a politizace historie 20. století, která se
uskuteční v pondělí 8. listopadu od 18:00 do 19:30.


Debaty o historické paměti se v poslední době začaly více a více vracet do politické a společenské
reality střední Evropy. Na zahraničněpolitický pořad dne se tak znovu dostaly diskuze o reflexi XX.
století, druhé světové války a některých dalších klíčových momentů historie regionu. Debata s
experty z České republiky, Polska a Ruska se proto bude zabývat výměnou zkušeností mezi Českou
republikou a Polskem, které si spory o historickou paměť s Ruskem v nedávné době prošly a stále
prochází.


V diskuzi vystoupí:


Daniela Kolenovská – vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních
vztahů FSV UK, Praha
Lukasz Adamski – zástupce ředitele, Centrum polsko-ruského dialogu a porozumění, Varšava
Sergej Medvěděv – historik a profesor Moscow Free University


Debata proběhne v pondělí 8. listopadu od 18:00 do 19:30 v prostorách Kampusu Hybernská
(Hybernská 998/4, Praha 1). Pokud byste se jí rádi zúčastnili, prosím registrujte se do 5. listopadu na
https://bit.ly/AMOhistory. Po debatě bude následovat číše vína.
Podrobnosti o tématech a našich hostech naleznete v přiložené anotaci. Pracovním jazykem bude
angličtina.


Projekt byl podpořen z prostředků Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR a díky
podpoře Polského institutu v Praze.

https://www.facebook.com/PrateleSvobodnehoRuska/posts/pfbid02m6FwBFpBAFZZm1wUoQdB8T97M8HoTjiRdQQoyx8QrzeDrMSPjBrX8T3tBn3hQayDl